baker-marker

Kontakt

W celu zapewnienia bardzo dobrego kontaktu z naszą firmą podajemy dane telefoniczne oraz formularz kontaktowy.

Zapraszamy także do bezpośredniego kontaktu z naszymi punktami firmowymi w sprawach dostępności produktów czy ewentualnych innych zapytań.

Adresy, godziny otwarcia  i numery telefonów w zakładce LOKALIZACJE.

nr konta ( Bank Spółdzielczy) 51 8915 0003 0005 8290 2000 0040

PRACA

Jesteś zainteresowany pracą ?
Wyślij swoje CV!

Zakład produkcyjny

CUKIERNIA - PIEKARNIA JACEK ROMANOWSKI SP. K

Wólka Brzezińska 38a
07-440 Goworowo

Pobierz druk zamówienia

Napisz do nas

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest Cukiernia-Piekarnia Jacek Romanowski Sp.K. z siedzibą w Goworowie, przy ul. Wólka Brzezińska 38a, 07-440, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000607795, e-mail: biuro@cukierniaromanowski.pl, nr tel. 570907307 / 29 7614 244. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.